Noorden vreest voor baan. 

29 december 2015
Een derde van de werknemers in Noord-Nederland maakt zich enigszins tot veel zorgen over zijn werk. Hoe lager de positie in de organisatie is, hoe meer een werknemer vreest voor zijn baan. Dat blijkt uit een enquête waarin het RNP en RNP Zakelijk zich uitspreken over de economie in het achterliggende jaar en zijn verwachting voor 2016.

Van de ondernemers heeft 55 procent vertrouwen in het voortbestaan van zijn bedrijf; 45 procent heeft daar veel tot enigszins zorgen over. Van de werknemers is 34 procent niet gerust op de toekomst van de onderneming waar hij werkt. De rest voorziet geen problemen bij zijn werkgever. De noorderling ziet de nabije toekomst van het land over het algemeen rooskleurig tegemoet, maar is minder verwachtingsvol als het gaat om het Noorden of de eigen regio. De helft van de ondervraagden denkt dat de landelijke economie verder zal verbeteren. Beduidend minder respondenten voorzien een verbetering voor het Noorden (39 procent) en de eigen regio (36 procent). Van hen heeft 58 procent er geen vertrouwen in dat het kabinet de economische belangen van het Noorden voldoende behartigt.

Overigens kijkt bijna de helft (47 procent) van de ondervraagden ook met tevredenheid terug op de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2015. Daarbij valt op dat veel minder respondenten – ruim een kwart – enthousiast zijn over de welvaart in het Noorden en de eigen regio in het achterliggende jaar.

Bijna driekwart van de beroepsbevolking (72 procent) zegt dat ze in 2015 goed kon rondkomen. Een kwart zegt dat dit maar net lukte en 4 procent zegt geld te kort te hebben gehad. Opmerkelijk is dat ondernemers (32 procent) vaker uitspreken dat ze maar net de eindjes aan elkaar konden knopen dan werknemers (22 procent). Van de werkzoekenden zegt 20 procent dat ze niet of net wel konden rondkomen. De verwachting ten aanzien van de koopkracht in 2016 is dat die in lijn ligt met die in 2015. Echter: 54 procent zegt volgend jaar geen grote aankopen zoals een auto of keuken te doen.

Onder ondernemers, jongeren, mannen en werknemers met een advies- of beslisfunctie bevinden zich de meeste optimisten. Werkzoekenden zijn het somberst.

Meeste noorderlingen willen niet verhuizen voor werk
Meer dan de helft van de noordelijke werknemers (57 procent) wil niet verhuizen voor een nieuwe baan als hij werkloos wordt. Een op de vijf wil voor werk elders in Noord-Nederland gaan wonen, terwijl 11 procent bereid is binnen de landsgrenzen te verhuizen. 12 procent wil voor ander werk emigreren. Mannen (53 procent) zijn vaker bereid hun biezen te pakken dan vrouwen (32 procent).

Bijna de helft van de beroepsbevolking (45 procent) denkt dat in 2016 de werkgelegenheid in Nederland verbetert, 19 procent denkt van niet en 32 procent denkt dat deze hetzelfde blijft. Ook bij dit onderwerp is de stemming ten opzichte van de noordelijke provincies en de eigen regio minder positief. Van de ondervraagden denkt 29 procent zelfs dat het aantal banen in Noord-Nederland afneemt.

Iets meer (31 procent) denkt dat de werkgelegenheid in het Noorden wel wat toeneemt. Een kwart (26 procent) verwacht dat de werkgelegenheid in de eigen regio gaat verbeteren, 44 procent denkt dat deze gelijk blijft en 26 procent verwacht dat deze verslechtert. Net als over de economie en de werkgelegenheid zijn de ondervraagden optimistischer over de landelijke woningmarkt dan over die in het Noorden en de eigen regio. 55 procent voorziet voor Nederland een betere doorstroming, 43 procent voor het Noorden en 41 procent voor de eigen regio.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 29-12-2015

Andere onderzoeksresultaten

Word lid van het Noordz Panel.

en krijg als eerste toegang tot de onderzoeksresultaten.

Zelf een onderzoeksvraag voorleggen aan het Noordz Panel?

Indien uw vraag een breder zakelijk doel dient is dit in overleg mogelijk.

Laat u ook uw stem horen?

Noordz doet met haar zakelijke ondernemerspanel regelmatig onderzoek naar het ondernemersklimaat en diverse ondernemersvraagstukken die momenteel spelen.