Friezen: winkels zondag dicht.

28 oktober 2011
Friezen zijn overwegend tegen zondagopening van winkels. Hoe ouder, hoe afkeriger. Dit laat een raadpleging door RegioNoordPanel onder 1579 Friezen zien. Zeventig procent zegt openstelling op zondag niet te waarderen. Bij de zestigplussers heeft zo’n 80 procent aversie. Van de jongere generatie (tot 39 jaar) is een kleine 60 procent tegen.

Mannen en vrouwen denken er in grote lijnen hetzelfde over. Een ruime meerderheid van de Friezen is tegen het vrijlaten van de winkeltijden door de overheid. Van de geraadpleegden is 64 procent tegen, terwijl 36 procent meer vrijheid wil. Ook hier zijn zestigplussers afkeriger en jongeren liberaler. Het ’s avonds open zijn van supermarkten kan rekenen op veel instemming: 73 procent is hier uitgesproken voor.

Bron: Leeuwarder Courant.
Gepubliceerd: 28-10-11

Andere onderzoeksresultaten

Word lid van het Noordz Panel.

en krijg als eerste toegang tot de onderzoeksresultaten.

Zelf een onderzoeksvraag voorleggen aan het Noordz Panel?

Indien uw vraag een breder zakelijk doel dient is dit in overleg mogelijk.

Laat u ook uw stem horen?

Noordz doet met haar zakelijke ondernemerspanel regelmatig onderzoek naar het ondernemersklimaat en diverse ondernemersvraagstukken die momenteel spelen.